tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To transform and grow in an area previously stagnant.
This year, I plan to uplevel my personal brand.
viết bởi lfl 08 Tháng một, 2014