tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a disese when a woman cant open her pussy.
Your mum has upnceele.
viết bởi super bob 10304060 26 Tháng tư, 2010