tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A fart that exits through the upper butt crack region.
Damn girl, that fart was slappy. I think it was an upper cracker.
viết bởi Captain Wieb 03 Tháng ba, 2014