tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
getting head from a young man in the locker room shower
jeff got an upper sandusky from mikey in the shower after gym class
viết bởi dirty dynamite 11 Tháng mười một, 2011