The precise positioning of the penis between a woman's breasts in a stimulating effort to achieve sexual climax.
I can't believe Jake Upper-Decked Carol Cartwright to get a day off of school...
viết bởi Colin 26 Tháng một, 2004
The act of masturbating with the aid of a woman's breasts.
Oh man, I can't believe he Upper Decked that girl...
viết bởi Colin 22 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×