Top Definition
To have sex with someone or another discreet name for sex
"Who have you been upping lately"

Adj. "Ha man just upped this hell skank"
viết bởi Shahid Jefcoate 14 Tháng năm, 2007
1. To press the up button.
2. To go up.
3. To give a thumbs up.
4. a very sexual term, usually inappropriate.
(1, 2, 3)
Adrianna: "Don't forget to up this definition!"

(4)
Adrianna: "Wanna go upping with the guys tonight?"
Macy: "Uh, I've never upped before..."
Adrianna: "It's alright, I'll show you."

Macy: "Okay!"
viết bởi two_whacked-chicks(: 27 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×