tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The penis of UrinatingTiger. Very small.
"I HAVE A SMALL PENIS" - UrinatingTiger
viết bởi w00t! 23 Tháng mười hai, 2004