When you laugh so hard that you pee your pants, and then mention it to your friends.
Marty: Hahahahahaha. I just peed my pants.

John: Ew. Dont give me a urination proclamation.
viết bởi Eugine557 28 Tháng hai, 2009
Top Definition
a statement someone makes or "proclaims" when he/she needs to go to the bathroom, like the emancipation proclamation, except for peeing
"Yo, I gotta use your bathroom, I'm about to make a urination proclamation, I've been holding it in for like 3 hours!"
viết bởi S McS 28 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×