tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a tingling sensation, to have to urinate an urge to urinate.
damn i have a urination sensation in my lower quadration.
viết bởi brad prie 09 Tháng mười hai, 2006

Words related to urination sensation in my lower quadration

no 1 pee r kelly take a leak urinate