tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an apple that taste like piss
now thats a urine apple
viết bởi mattwrthwrthwrth 22 Tháng ba, 2007

Words related to urine apple

apple crap pee piss urine