tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The most awesome dude in the whole wide world...
He's uthphal man
viết bởi niggalyf 24 Tháng mười một, 2013