Fag, a person with a gay laugh and laughs at his own jokes, wears traditional clothes a lot.
Man, stop acting like Uzair.
#fag #gay #indian #traditional #jokes
viết bởi FOOOL 9011 23 Tháng tám, 2008
Top Definition
The coolest kid in the world, extremely strong and tall. Everyone loves Uzair.
Man thats cool! It's something Uzair would do.

I'm such a loser, I was I was like Uzair who has lots of friends,.
viết bởi thewholeworld 09 Tháng tư, 2005
Believed by Jews to be the son of God. More commonly known as "Ezra"
The Jews call 'Uzair a son of Allah, and the Christians call the Christ a son of Allah...(Qur'an 9:30)
#uzair #ezra #son #of #god #yahud
viết bởi puzo105 06 Tháng mười hai, 2010
A Turkish word for Ottomites. An uzair is commonly used in the shakespeare era. It has been used in some of shakespeare's most wonderful plays including Othello and such. An uzair is much like a jewish preist or also known as a ribi.
A : I'm an uzair
B : Oh yeah? Why's that?
A : I just got my barmitsfa
B : shit! u are an uzair lol.
#uzair #ottomites #turk #turkish #leghairy #fuck #jew #jewish #ground king #lol
viết bởi jacky chou 03 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×