tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
v/c
Video conference
We have a v/c in the office at 9a.m. tomorrow.
viết bởi evilhourz 21 Tháng hai, 2011