tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
vaginal fluid
i'm leaking vaflu
viết bởi Anonymous 05 Tháng sáu, 2003