Top Definition
A person who gets so much pussy as to be considered as a vagillionaire.
MAN, Pete's so baller, he must be a vagillionaire.
viết bởi Devin and Radha 06 Tháng chín, 2007
Something you call somone who has sex with millions of girls.
Dude, you are such a Vagillionaire, i heard you slept with the whole cheer squad, twice!
viết bởi Obiiterate 26 Tháng bảy, 2010
Someone that has had sex with 1,000,000 or greater women.
"Did you hear about Gene? He recently hit Vagillionaire status."
viết bởi IPv6 19 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×