Top Definition
When someone's being an idiot or moron. Also, if someone is being annoying.
"Dude, shut up. You're such a vaginahead!"
viết bởi Ariana 04 Tháng tư, 2005
A head that has a cut lined face in it and has a hair on he/her head...bushy hair or can be shaved.
My friends vagina head hair got shaved yesterday.
#pussy #head #vagina #george #bush
viết bởi Man Vuong 03 Tháng tư, 2006
1: a vain woman, feminist term
She's such a vaginahead, looking at herself in the mirror so much...
viết bởi Ms. Land Rover 20 Tháng mười hai, 2004
the female version of dick head
girl 1- wowww. u see that guy talkin to her over there?!
girl 2-yeah, id kill for a hottie like that!
both-OMG! she totally just rejected him! what a vagina head!

girl2-(to the boy) hey babyyy!
#dick head #dickhead #bitch #whore #jackass
viết bởi wudduptrouble 28 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×