Top Definition
When someone's being an idiot or moron. Also, if someone is being annoying.
"Dude, shut up. You're such a vaginahead!"
viết bởi Ariana 04 Tháng tư, 2005
A head that has a cut lined face in it and has a hair on he/her head...bushy hair or can be shaved.
My friends vagina head hair got shaved yesterday.
viết bởi Man Vuong 03 Tháng tư, 2006
1: a vain woman, feminist term
She's such a vaginahead, looking at herself in the mirror so much...
viết bởi Ms. Land Rover 20 Tháng mười hai, 2004
the female version of dick head
girl 1- wowww. u see that guy talkin to her over there?!
girl 2-yeah, id kill for a hottie like that!
both-OMG! she totally just rejected him! what a vagina head!

girl2-(to the boy) hey babyyy!
viết bởi wudduptrouble 28 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×