tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A vagina; the female sex organ; the pussy
I stuck it right in her moist vajaejae.
viết bởi Patrick G. Coyne 20 Tháng mười một, 2007

Words related to vajaejae

cunt pussy vagina wet