tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A vagina so sharp it pierces the head
I lost my penis to shanequas vajanblade
viết bởi vagarol 13 Tháng một, 2014