tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
another word for a vagina, aka the puss-
That girl smells like rotten vajanga.
viết bởi lilcourt 28 Tháng tám, 2012