Top Definition
when your va jay jay reaches your ankles..you fat fuck.
"HOLY SHIT that fat whore has a vajankle. And I thought cankles were bad!"

"you break my laptop, i break your vajankle"
viết bởi queen va jing jang 15 Tháng tám, 2007
Just as cankles describes a leg with no obvious taper between ankle and calf, and thankles describes the leg with no obvious definition from ankles to thighs, vajankles are the extreme case where there is no obvious distinction from ankle to vagina.
omg, did you see Anneke's vajankles?
viết bởi Zeb1 20 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×