tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
When the vagina rips to the ass hole. And you have one gaping orifice.
"Girl when dat baby got bornt, I got a vajasshole"
viết bởi Datbabybeenbornt 31 Tháng mười, 2013