Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Valley person from places like pont, abercuntingnowhere, uppercomebucket etc. usually seen driving cavaliers or novas.
viết bởi anonymous 06 Tháng tư, 2003
5 5