tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
When you borrow something and dont give it back.
I vankampened that dan kid out of his game.
viết bởi Chris 12 Tháng một, 2004