tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person who is strange in all ways.
fuck stop beinh a vankeim.
viết bởi the real Coon Cam 04 Tháng tám, 2003