tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Exclamation upon seeing a seeing a huge dick of slavic origin
Guy: Hey bitch, check out my nunu...

Girl: VAVADANIA!! That thing's fucking huge!!
viết bởi votroviad 13 Tháng mười, 2011