tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Female Velominatus.
The local Velomihottie commented on my weak guns as she out-climbed me.
viết bởi velominati 06 Tháng tám, 2010