tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Debug=Developer
so, veloper = bug
I hate veloper
viết bởi leaveleaflch 26 Tháng mười hai, 2013