tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The inside of a woman's vagina. Because its so soft like velvet.
I love sticking my penis in her velvet box. It feels so amazing!
viết bởi drtylibrarynbeth 23 Tháng mười một, 2013