tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
The vagina
I got some velvet hole last night
viết bởi nomad54321 15 Tháng hai, 2014