tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a venusalian hooker that most likely has aids,an will lie to you,about its gender
that god damb venusulian pooternanny took my liver! damb..now iv only got me crabs fer cumpny..
viết bởi super manwhore 29 Tháng bảy, 2008