tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
to be made angry
you have got me vexin now!
viết bởi bruce 15 Tháng tư, 2004

Words related to vexin

vexting vex vexing vextin