tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The female masturbatory equivalent of the spank bank.
I just added Jake Gyllenhaal to the vibe vault.
viết bởi jwhb1 26 Tháng sáu, 2011