tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
I rammed him/her in the victory hole.
viết bởi Black Anus 02 Tháng mười hai, 2010