Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A wife/girlfriend who 'lost' their husband/boyfriend to excessive video gaming.
"Cheryl was vidowed once Rob got a World of Warcrack account."
viết bởi BenjC 17 Tháng mười hai, 2007
4 1

Words related to vidow:

gaming marriage vidower warcraft widow