tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
been there...its the shit...keg partys in the woodlins...fun shizznit
Vinco PA.................funnn
viết bởi dot dot dot........... 17 Tháng một, 2004