tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A cat eater...
U sir, are a Vindelicet!
viết bởi Sabian 02 Tháng sáu, 2004