tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
one who consumes too much wine.
She drank five bottles?? What a vinswine!
viết bởi flpmykilt 07 Tháng mười một, 2010