a pretty good guitarist in an idustrial metal band called dope
viết bởi please do not disclose 03 Tháng mười, 2003
A sickness that people get when, say, they let their dog lick their face, or they drink really old milk. Also, a way to tell if you're a nerd is if when you hear the word "virus" you automatically think computer virus instead of a biological virus.
When I ate the three-month old hamburger, I got a virus called E. coli.
viết bởi SPORK 24 Tháng tám, 2003
The plural of virus, Viri may not be the correct way to pronounce the plural of virus but many non-words are used on the internet!
Crap I'm infected with viri
viết bởi X3R0 22 Tháng chín, 2006
something your mom has right now.
man, i went to go fuck your mom last night, until she told me of the damn virus she got from you cousin last week. damn her!
viết bởi Jason 02 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×