Top Definition
hypocrite who espouses family values yet indulges in high-class escorts - such as David Vitter, Louisiana senator
That dude's a vitter man - hitting'em with the Viagra on Saturday and preaching on Sunday
viết bởi Alexandra Bush 17 Tháng tư, 2008
A sexual fetish that consists of defecating while wearing diapers during an act of sex.

Named for Senator David Vitter from Louisiana. In July 2007, Senator Vitter was exposed as a client of the DC Madame. Later investigations showed that Vitter was also a client of the Canal Street Brothel in New Orleans. Further investigations revealed Vitter's sexual diaper fetish.
As I was about to cum I took a VITTER in my diapers.
viết bởi Wendy Vitter 11 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×