Top Definition
Hot, sexy, astoundingly cool, etc.
Bradley and Jared looked unusually vivacious at the club.
viết bởi pilassgrimaker 28 Tháng hai, 2005
Sexy, Hot, Astoundingly cool
Bradley and Jared were looking extremely vivacious at the school dance.
viết bởi Jared Hoffman 23 Tháng hai, 2005
a really stupid word for a really stupid faggot who thinks that people actually like them, when in all reality everyone thinks they're an ugly piece of trash.
1. That Vance kid is so VIVACIOUS!
viết bởi poopdick. 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×