Top Definition
Vivica \v(i)-vi-

ca\ as a girl's name is a variant of Viveca (Scandinavian, Old German), and the meaning of Vivica is "alive; war fortress".
The baby name Vivica sounds like Vivika, Viveka and Vivecka. Other similar baby names are Vinica and Vivia.
viết bởi ChocolateFoxxx 11 Tháng mười, 2011
breasts that have hardened breast implants. named for the bad boob job done on Vivica A. Fox.
Damn, that woman is plastic. Check out those Vivicas bolted to her chest, weird.
viết bởi late night connosuer 21 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×