Top Definition
Bright, Brightly Colored, Striking
The dress was a vivid color.
viết bởi Nerd21 06 Tháng tư, 2009
A woman so hot, she could be an A-list porn star (reference Vivid Girls).
Did you see that bird? She is fit. Where?...oh yeah, she's vivid.
viết bởi blitzMono 01 Tháng hai, 2009
. . . hey what does vivid mean?

. . . it means like hardcore or something

... hardcore?;. . . oh okay
viết bởi VivaLaBrandi 12 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×