tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a lot more vivid, or a lot more apparent
after tonight my imagination will be a lot more vivider
viết bởi A J 19 Tháng một, 2008