tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
one fat sob.... never will ever be skinny in his life.. no matter how hard he tries...
Vukhuu has a fat head
viết bởi CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhaarlie 29 Tháng tư, 2003