tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A heinous and insipid bitch of Germanic root.

See also Ann Coulter
Ann Coulter is a vundercunt...
viết bởi xinfernox 02 Tháng chín, 2006