tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Vvibu is a word that explain someone who very loves japanese culture and all about japan.
vvibu
viết bởi Zen666 22 Tháng chín, 2013