Top Definition
An imaginary food, usually followed with french cries. Is usually offered to someone who is whining, complaining, or bitching.
Typical "emo" kid: "My life sucks!"
Dude: "Get yourself a waaburger and some french cries."

Guy 1: "Dude, today sucks."
Guy 2: "What did you have for lunch? A waaburger?"
viết bởi punkbass_20x6 30 Tháng ba, 2006
Term used to imply wimpiness or whininess. Often used with french cries
How about a waaburger and some french cries?
viết bởi Waamburglar 01 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×