tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a whole lot of something, also could refer to a penile discharge
VLC comes with a wack load of codecs.
viết bởi Bjørn 23 Tháng ba, 2005