tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Often consisting of wackness in every aspect.
Who perpatrated this wackitude?
viết bởi Jaekiz 15 Tháng hai, 2004