tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
An inferior copy. A low-quality bootleg.
Those wacksimile Louboutins fell apart after 3 weeks of light wear.
viết bởi bankrobyn 07 Tháng chín, 2013